Nieuws

Bijscholingsaanbod in voorbereiding met kwaliteit, creativiteit en inspiratie.

We hebben veel achter de rug afgelopen schooljaar. Maar we staan erom bekend dat we altijd weer iets denken waar we mee verder kunnen.

De opleidingen zijn online doorgegaan en we hebben de tijd benut voor het ontwikkelen van een paar fijne Masterclasses.

Deze gaan we geschikt maken voor de bijscholing van gecertificeerde Beeldcoaches en beeldbegeleiders. Dat betekent dat we in bet nieuwe schooljaar 5 Masterclasses op niveau aanbieden, een boekentas met relevante literatuur en toegang tot de mini conferentie Exnovatie.

Houdt de berichtgeving in de gaten. We zijn er druk mee bezig.

Christine Brons

Psycholoog | Filmer | Hoofdopleider Beeldcoaching

Producten