Nieuw: De opleiding Exnovatief Beeldcoachen

Nieuw: De opleiding Exnovatief Beeldcoachen

In deze anderhalf tot twee jarige opleiding  leer je met behulp van beeld werken met een individu en met een team.  De werkwijze is in zoverre anders dat het niet gaan om problemen of vraagstellingen ( dat leer je ook) maar eerder met kracht. Met aanwezige skills en de power van ‘samen’.

Exnovatie geven we in samenwerking met Jessica Mesman, Universiteit Maastricht, en staat tegenover innovatie.  Innovatie vult aan ‘wat er nog niet was ( studiedagen, nieuwe methodes, uitleg) en Exnovatie haalt ‘eruit wat er inzit’. Allereerst wordt gekeken wat een team al heeft en kan voordat er externen worden ingezet om kennis aan te vullen. Exnovatie maakt gebruik van Appreciative Inquiry (waarderende gespreksvoering). Een team professionaliseert zich samen, en aan elkaar. De werkwijze heeft een wetenschappelijke basis.

Exnovatief Beeldcoachen is een uiterst praktische opleiding, handzaam en down to earth. Het gaat sneller als je al met beeld kunt werken en zo niet: we kunnen het je leren.

De opleiding bij Christine Brons staat voor kwaliteit, creativiteit en inspiratie. Het is afwisselend, intensief en goed.  Zij is de primaire Founder van de methode en ze put uit een 30 jaar lange ervaring. Je krijgt een brede oriëntatie aangereikt  met theorie,  een vaardigheidstraining , online Masterclasses en live trainingen. De opleiders zijn zelf leraar en docent geweest en hebben veel feeling met de praktijk. Je werkt in subgroepen en maakt gebruik van de wijsheid van het collectief. Daarnaast zijn er individuele sessies en is de opleiding op maat. Binnen een half jaar kun je onder supervisie leraren begeleiden. We wisselen mooie beelden af met verhalen, oefeningen, peer coaching en inspirerende Masterclasses. Verder oefenen we veel. Heel veel. Kennis en vaardigheid in een opleiding dus. 

Op talloze plekken in het land starten in september de nieuwe opleidingen Exnovatief Beeldcoachen. De groepen, van maximaal 3-6 deelnemers, volgen 14 sessies (dagdelen) per jaar. Daarbij krijgen de deelnemers les van verschillende docenten. De studie vergt één dagdeel per week (afhankelijk van het vaardigheidsniveau). Op jaarbasis kun je uitgaan van 180 uur en 90 contacturen. De opleiding kost 2250 euro per jaar.

De opleiding wordt gegeven door Christine Brons of door een van de opleiders uit haar community. Christine zul je in ieder geval ook regelmatig zien. De data zijn in overleg.

Mocht er op 1 plek meer dan 5 aanvragen zijn dan kan de opleiding op locatie.

Wil je meer weten mail me dan even dan stuur ik je info.

Opleidingsplaatsen:

Amsterdam/ Diemen

Antwerpen

Deventer

Drachten

Driebergen

Gent

Groningen

Middelburg

Velp

De opleiding wordt erkend door:

  • CRKBO
  • LBBO
  • Het Lerarenregister
  • Schoolleiders Register
  • FCB Kinderopvang

Verdere informatie: christine.brons.bv@icloud.com

 De algemene voorwaarden van Christine Brons bv docx

Christine Brons

Psycholoog | Filmer | Hoofdopleider Beeldcoaching

Producten