Opleiders Collectief Beeldcoaching

Opleiders Collectief Beeldcoaching

Het Opleiders Collectief Beeldcoaching is een samenwerkingsverband van ervaren opleiders Beeldcoaching.  Zij delen een helder conceptueel kader en werken op basis van actuele inzichten over ‘leren’. Het Collectief bevordert:

  • de methode Beeldcoaching
  • de opleidingen Beeldcoaching
  • de opleidingen voor Opleiders Beeldcoaching

Ze doet dit ten behoeve van onderwijsontwikkeling, aan het onderwijs gerelateerde vakgebieden, gezinnen en families en persoonlijk professioneel meesterschap.

De samenwerkende collega’s binnen het Opleiders Collectief hebben zich allen geconformeerd aan de afspraken rondom kwaliteit en onderlinge samenwerking. Dat betekent dat iedere opleider van het Collectief: hoogwaardige opleidingen Beeldcoaching aanbiedt die voldoen aan de eisen en kwaliteitscriteria zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst van het Opleiders Collectief. Opleidingen bij het Collectief geven toegang tot het Register Beeldcoaching.

Het bestuur van het Opleiderscollectief wordt gevormd door:
Anne Floor Schoemaker (voorzitter)
Mariëlle Dekker ( secretaris)
Anne-Marie Gielen (penningmeester).
Lucy Geurds  ( lid)

Christine Brons Erelid

De algemene voorwaarden van Christine Brons bv docx

De opleidingen Beeldcoaching van het Opleiders Collectief worden erkend door:

– Landelijke Beroepsvereniging beeldbegeleiders (LBbb)/ LBBO

– Leraren Register

– Schoolleiders Register

– FCB Kinderopvang

– CRKBO

Christine Brons

Psycholoog | Filmer | Hoofdopleider Beeldcoaching

Producten