Beeldcoaching

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een concept waarbij het begrip ‘beeld’ in een breder kader is geplaatst dan uitsluitend de opnames van een werksituatie. Beeld gaat over filmopnames, foto’s, mentale beelden, tekeningen, voorwerpen, metaforen, het schoolleven en het leven buiten school. Alles wat van invloed is op het professionele functioneren kan aan de orde komen. Het gesprek over de beelden gaat zowel over wat er in de klas en in de school gebeurt, maar ook daarbuiten. Het is een krachtige vorm van coaching omdat de overdracht via beeld erg snel gaat. Kenmerkend voor het gesprek zijn dialogen met de coach die prikkelend en uitdagend kunnen zijn en bedoeld om iemand verder te brengen in zijn leven.

Weinig dingen op de wereld zijn zo moeilijk als jezelf leren kennen.

Startpunt van het gesprek zijn stukken film, ‘stills’, foto’s of een storyboard uit video opnames. Daarbij gaat het niet alleen over het DOEN. Dat is bij voorbaat te oppervlakkig. Onderwerp van gesprek zijn ook zaken ‘onder de waterlijn’. In dat voelen zit het echte leren.

Het grootste deel van het succes hangt af van de persoonlijkheid van de coachee en de coach.

De opleiding vraagt van de coaches een gedegenheid die verder gaat dan een vaardigheidstraining. Ze moeten de kern goed in beeld vast kunnen leggen en moeten de goede vragen kunnen stellen zodat de ander de goede antwoorden kan vinden. Ze hebben openheid nodig, focus en een goede intuïtie. Voor coaches is het een investeren in jezelf.

Christine Brons is een ervaren opleider die aan de basis van de methode staat. Ze heeft het aan talloze opleiders doorgegeven en is zelf steeds bereid grenzen op te zoeken en nieuwe ideeën uit te voeren.

Christine Brons

Psycholoog | Filmer | Hoofdopleider Beeldcoaching

Producten